با هدف توسعه دانش در سطح کشور، شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ، در راستای مسئولیت اجتماعی خود، اقدام به حمایت مالی و معنوی از طرح­های پژوهشی در حوزه ­های مشخص نموده است. این حمایت با رویکرد کاربردی سازی و ارتقای کیفیت پژوهش های دانشگاهی، تقویت و تشویق دانشجویان تحصیلات و بهره مندی از ظرفیت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مطابق با نیازهای پژوهشی شرکت در قالب اعطای گرنت پژوهشی است. در این دوره از فراخوان، حوزه های فناوری و محورهای اولویت دار تعریف شده است و طرح های منتخب در دو نوع پژوهشی و کاربردی مورد حمایت قرار خواهند گرفت. طرح های ارسالی مطابق با محورهای اولویت دار می بایست نیازمحور و در راستای توسعه کسب و کار که از سوی مرکز تحقیق و توسعه این شرکت اعلام شده است، باشد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد تحقیق و توسعه شرکت به شماره 0353100 داخلی  468 تماس حاصل نمایید.

میزان حمایت از پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مطابق جدول زیر می باشد

مقطع تحصیلی

حمایت پایه

سقف حمایت

کارشناسی

100.000.000 ریال

150.000.000 ریال

کارشناسی ارشد

250.000.000 ریال

300.000.000 ریال

دکترا

400.000.000 ریال

500.000.000 ریال

اهداف پروژه های پژوهشی