کارمندان / همه کارمندان
فرحناز السادات رکنیان​ مدیر فروش
مدیر فروش

فرحناز السادات رکنیان

حسین اکرامی - جانشین سرپرست فروش کارخانه​​
سرپرست فروش کارخانه

حسین اکرامی

نعیمه جلیلی کارشناس تحقیقات و بازاریابی ​
کارشناس هماهنگ کننده

نعیمه جلیلی

سید مصطفی منتظری​ کارمند فروش کارخانه
کارشناس فروش

سید مصطفی منتظری

نوشیروان بهرامشهری کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش

نوشیروان بهرام شهری

کاظم ابدی کارمند فروش کارخانه​
کارشناس فروش کارخانه

کاظم ابدی

کارمند فروش کارخانه

محمد حسین ناظمی

کارمند فروش کارخانه

میثم بی طرف

ساجده باغستانی کارمند فروش کارخانه​
کارشناس صادرات

ساجده باغستانی

شهین سلیمانی مسئول فروش دفتر یزد​
مسئول فروش دفتر یزد

شهین سلیمانی

مینا نصیریانی کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مینا نصیریانی

مریم السادات تفضلی​ کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مریم السادات تفضلی

مسئول فروش دفتر شاهدیه

محمد علی صابری

کارمند فروش دفتر شاهدیه

محمد صادق صادقی

کارمند فروش دفتر شاهدیه

هادی گوهری

امین نصیریانی جانشین سرپرست مهندسی صنایع​
سرپرست مهندسی صنایع و برنامه ریزی

امین نصیریانی

امیر توکلی کارمند ارتباط با مشتری​
کارشناس ارتباط با مشتریان

امیر توکلی

مدیر منابع انسانی

حسین کوثری

اکبری مسئول دفتر مدیریت
کارشناس منابع انسانی

علیرضا اکبری

کارشناس مسئول واحد،جذب وآموزش و رفاهیات

امید قمی

مرجان میزساز کارمند جذب​
کارشناس جذب

مرجان میزساز

محمد جواد جعفری بندرآبادی کارشناس مسئول روابط عمومی​
کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد جواد جعفری

علی قدیری جانشین کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​​
کارشناس مسئول واحد فناوری نوین،تحقیق و توسعه

علی قدیری

سمیرا حسنی کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه​
کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه

سمیرا حسنی

کارمندان / حوزه مدیرعامل
میلاد نصیریانی- قائم مقام مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ
قائم مقام مدیر عامل

میلاد نصیریانی

مسئول دفتر قائم مقام مدیر عامل

محمد رادمنش

کارمندان / دفتر فروش کارخانه
فرحناز السادات رکنیان​ مدیر فروش
مدیر فروش

فرحناز السادات رکنیان

حسین اکرامی - جانشین سرپرست فروش کارخانه​​
سرپرست فروش کارخانه​

حسین اکرامی

نعیمه جلیلی کارشناس تحقیقات و بازاریابی ​
کارشناس هماهنگ کننده

نعیمه جلیلی

سید مصطفی منتظری​ کارمند فروش کارخانه
کارشناس فروش

سید مصطفی منتظری

نوشیروان بهرامشهری کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش

نوشیروان بهرامشهری

کاظم ابدی کارمند فروش کارخانه​
کارشناس فروش کارخانه

کاظم ابدی

کارمند فروش کارخانه

محمد حسین ناظمی

کارمند فروش کارخانه

میثم بی طرف

کارمندان / صادرات
ساجده باغستانی کارمند فروش کارخانه​
کارشناس صادرات

ساجده باغستانی

کارمندان / دفتر فروش یزد
شهین سلیمانی مسئول فروش دفتر یزد​
مسئول فروش دفتر یزد

شهین سلیمانی

مینا نصیریانی کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مینا نصیریانی

مریم السادات تفضلی​ کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مریم السادات تفضلی

کارمندان / دفتر فروش شاهدیه
مسئول فروش دفتر شاهدیه

محمد علی صابری

کارمند فروش دفتر شاهدیه

محمد صادق صادقی

کارمند فروش دفتر شاهدیه

هادی گوهری

کارمندان / روابط عمومی
محمد جواد جعفری بندرآبادی کارشناس مسئول روابط عمومی​
کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد جواد جعفری

کارمندان / تضمین و کیفیت
امین نصیریانی جانشین سرپرست مهندسی صنایع​
سرپرست مهندسی صنایع و برنامه ریزی

امین نصیریانی

امیر توکلی کارمند ارتباط با مشتری​
کارشناس ارتباط با مشتریان

امیر توکلی

کارمندان / کارگزینی
مدیر منابع انسانی

حسین کوثری

اکبری مسئول دفتر مدیریت
کارشناس منابع انسانی

علیرضا اکبری

امید قمی - جانشین کارشناس مسئول واجذ جذب،آموزش و رفاهیات
کارشناس مسئول واحد،جذب وآموزش و رفاهیات

امید قمی

مرجان میزساز کارمند جذب​
کارشناس جذب

مرجان میزساز

کارمندان / روابط عمومی
علی قدیری جانشین کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​​
کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​

علی قدیری

سمیرا حسنی کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه​
کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه

سمیرا حسنی