کارمندان / همه کارمندان
فرحناز السادات رکنیان​ مدیر فروش
مدیر فروش

فرحناز السادات رکنیان

حسین اکرامی - جانشین سرپرست فروش کارخانه​​
جانشین سرپرست فروش کارخانه

حسین اکرامی

نعیمه جلیلی کارشناس تحقیقات و بازاریابی ​
کارشناس فروش

نعیمه جلیلی

سید مصطفی منتظری​ کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش کارخانه

سید مصطفی منتظری

کاظم ابدی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

کاظم ابدی

نوشیروان بهرامشهری کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش کارخانه

نوشیروان بهرام شهری

مریم حاجتی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

مریم حاجتی

ساجده باغستانی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

ساجده باغستانی

کارشناس مسئول صادرات

مسعود نکویی

شهین سلیمانی مسئول فروش دفتر یزد​
مسئول فروش دفتر یزد

شهین سلیمانی

مینا نصیریانی کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مینا نصیریانی

مریم السادات تفضلی​ کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مریم السادات تفضلی

مسئول فروش دفتر شاهدیه

محمد علی صابری

کارمند فروش دفتر شاهدیه

محمد صادق صادقی

کارمند فروش دفتر شاهدیه

هادی گوهری

کارمند وصول مطالبات دفتر شاهدیه

محمد حسین شکوهی فر

امین نصیریانی جانشین سرپرست مهندسی صنایع​
سرپرست مهندسی صنایع و برنامه ریزی

امین نصیریانی

امیر توکلی کارمند ارتباط با مشتری​
کارشناس ارتباط با مشتریان

امیر توکلی

هنرپیشه سرپرست کارگزینی​
سرپرست کارگزینی

حمید هنر پیشه

اکبری مسئول دفتر مدیریت
کارشناس منابع انسانی

علیرضا اکبری

جانشین کارشناس مسئول واحد،جذب وآموزش و رفاهیات

امید قمی

مرجان میزساز کارمند جذب​
کارشناس جذب

مرجان میزساز

محمد جواد جعفری بندرآبادی کارشناس مسئول روابط عمومی​
کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد جواد جعفری

علی قدیری جانشین کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​​
کارشناس مسئول واحد فناوری نوین،تحقیق و توسعه

علی قدیری

سمیرا حسنی کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه​
کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه

سمیرا حسنی

کارمندان / حوزه مدیرعامل
میلاد نصیریانی- قائم مقام مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ
قائم مقام مدیر عامل

میلاد نصیریانی

مسئول دفتر مدیریت

محمد معین افضل

کارمندان / دفتر فروش کارخانه
فرحناز السادات رکنیان​ مدیر فروش
مدیر فروش

فرحناز السادات رکنیان

حسین اکرامی - جانشین سرپرست فروش کارخانه​​
جانشین سرپرست فروش کارخانه​

حسین اکرامی

نعیمه جلیلی کارشناس تحقیقات و بازاریابی ​
کارشناس فروش

نعیمه جلیلی

کاظم ابدی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

کاظم ابدی

نوشیروان بهرامشهری کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش کارخانه

نوشیروان بهرامشهری

سید مصطفی منتظری​ کارمند فروش کارخانه
کارمند فروش کارخانه

سید مصطفی منتظری

مریم حاجتی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

مریم حاجتی

ساجده باغستانی کارمند فروش کارخانه​
کارمند فروش کارخانه

ساجده باغستانی

کارمندان / صادرات
مسعود نکویی کارشناس صادرات​
کارشناس مسئول صادرات

مسعود نکویی

کارمندان / دفتر فروش یزد
شهین سلیمانی مسئول فروش دفتر یزد​
مسئول فروش دفتر یزد

شهین سلیمانی

مینا نصیریانی کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مینا نصیریانی

مریم السادات تفضلی​ کارمند فروش دفتر یزد​
کارمند فروش دفتر یزد

مریم السادات تفضلی

کارمندان / دفتر فروش شاهدیه
مسئول فروش دفتر شاهدیه

محمد علی صابری

کارمند فروش دفتر شاهدیه

محمد صادق صادقی

کارمند فروش دفتر شاهدیه

هادی گوهری

کارمند وصول مطالبات دفتر شاهدیه

محمد حسین شکوهی فر

کارمندان / روابط عمومی
محمد جواد جعفری بندرآبادی کارشناس مسئول روابط عمومی​
کارشناس مسئول روابط عمومی

محمد جواد جعفری

کارمندان / تضمین و کیفیت
امین نصیریانی جانشین سرپرست مهندسی صنایع​
سرپرست مهندسی صنایع و برنامه ریزی

امین نصیریانی

امیر توکلی کارمند ارتباط با مشتری​
کارشناس ارتباط با مشتریان

امیر توکلی

کارمندان / کارگزینی
هنرپیشه سرپرست کارگزینی​
سرپرست کارگزینی

حمید هنر پیشه

امید قمی - جانشین کارشناس مسئول واجذ جذب،آموزش و رفاهیات
جانشین کارشناس مسئول واحد،جذب وآموزش و رفاهیات

امید قمی

مرجان میزساز کارمند جذب​
کارشناس جذب

مرجان میزساز

اکبری مسئول دفتر مدیریت
کارشناس منابع انسانی

علیرضا اکبری

کارمندان / روابط عمومی
علی قدیری جانشین کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​​
کارشناس مسئول فناوری نوین، تحقیق و توسعه​

علی قدیری

سمیرا حسنی کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه​
کارشناس فناوری نوین، تحقیق و توسعه

سمیرا حسنی