رویداد تانا

رویداد توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان(تانا) در راستای به همرسانی نیازها و ایده ‎های فناورانه و رفع آنها با حضور شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد. در این رویداد صنایع و دستگاه‌های نیازمند نوآوری به بیان نیاز های فناورانه خود پرداختند که شرکت سیرنگ نیز با ۱۰نیاز فناورانه در این رویداد شرکت کرد. این رویداد با شناسایی ۱۸۸ نیاز فناورانه از صنایع و ادارات استان یزد، چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه به پایان رسید.