سالن کوئینچینگ

سالن کوئینچینگ در طبقه ی اول واحد ذوب ریسی واقع شده که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. چیپس های پلی استر در طبقه دوم توسط اکسترودر ذوب شده و به پشت هد ها منتقل می گردد و بصورت فیلامنتی از هد ها خارج می شود، پس از خروج فیلامنت ها از هد عملیات خنک کاری به روی آن انجام می شود..

شرح وظایف اپراتور سالن کوئینچینگ

شرایط استخدام