بسته بندی سالن تکسچرایزینگ

یک توضیح کلی درباره قسمتی که سالن تکسچرایزینگ هست بدهید در حد 3 الی 4 خط باشد کفایت می کنند. باتشکر

شرح وظایف اپراتور بسته بندی سالن تکسچرایزینگ

بسته بندی نخ به صورت کارتنی:

شرایط استخدام