دفتر ارتباط با دانشگاه شرکت سیرنگ، در سرای نوآوری فناوری های نوین و پوشاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد به منظور فراهم آمدن زمینه های توسعه علمی و همکاری اساتید دانشگاه، و پیاده سازی ایده های نو مبتنی بر دانش در شرکت سیرنگ افتتاح گردیده است.

اهداف دفتر ارتباط با دانشگاه

  • ایجاد تمهیدات لازم برای جذب و استخدام فارغ التحصیلان در واحد صنعتی
  • حمایت مادی و معنـوی از پروژه هــای دانشجـویی
  • تولید و رشد علم و فناوری مورد نیاز صنعت نساجی با عقد قراردادهای تقاضا محور با اساتید و نخبگان دانشگاه
  • استفاده از توانایی ها و پتانسیل دانشگاه برای رفع نیاز های پژوهشی و فناورانه شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ
  • تشکیل کمیته‌های همکاری علمی-صنعتی با دانشگاه ها
  • ترویج و تسهیل ارتباط بین اساتید و دانشجویان با واحد صنعتی
  • هماهنگی برای بازدیدهای علمی و تحقیقاتی اساتید و دانشجویان از واحد صنعتی
  • اعلام نیازهای کارآموزی و کارورزی شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ به دانشگاه ها
  • برگـزاری کلاس‌ها، سمینـارها و کارگـاه‌های آموزشی و مهـارت افزایی تخصصی و عمومی برای دانشجویان
  • تهیه و تنظیـم تفاهم نامه و قـراردادهای پژوهـشی فی ما بین دانشگاه و واحد صنعتی

راه های ارتباطی با دفتر دانشگاه 035-3100 داخلی 468 شماره تماس 09354137777

دفتر ارتباط با دانشگاه شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ