فرآیند آزمون تعیین آزمون تعیین تاب در نخ های تابیده
(TFY یا TFO)

تاب یا twist در واقع تعداد پیچش نخ حول محور خود، قبل از باز شدن می‌باشد؛ و ترجیحا بر حسب تعداد تاب در متر یا TPM بیان می شود.
برای تعیین تاب نخ ابتدا لازم است، طبق استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۲۶۱ یا ISO 2:1973  ، جهت تاب نخ را مشخص کرد؛ که به صورت S  یا Z  بیان می شود. پس از آن طول مشخصی از نخ را بین گیره های دستگاه قرار داده و با استفاده از ست وزنه های موجود، کشش اولیه معینی(۰.۰۵ سانتی نیوتن بر دی تکس) به نخ اعمال می‌شود.
سپس سایر پارامترهای آزمون از جمله جهت تاب، سرعت چرخش گیره متحرک، طول آزمونه و نمره نخ به دستگاه داده می شود. و سپس فرآیند آزمون آغاز می گردد.
شایان ذکر است برای دستیابی به یک نتیجه معتبر و قابل اطمینان، لازم است این عملیات چند مرتبه تکرار گردد.
خروجی این دستگاه اطلاعاتی شامل: تعداد تاب در متر ، میانگین تاب ، فاکتور تاب ، ضریب تغییرات را در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دستگاه تاب سنج

دستگاه تاب سنج شامل یک جفت گیره است، که یکی از آنها قابلیت چرخش با سرعت قابل تنظیم در دو جهت ساعتگرد و پاد ساعتگرد را داشته؛ و به طور مستقیم به شمارش گر مرتبط می‌باشد. موقعیت یکی از گیره ها قابل تنظیم بوده و این امکان را به کاربر می دهد تا طول نمونه مورد آزمون را به دلخواه تنظیم کند. همچنین این دستگاه مجهز به سیستمی جهت اعمال کشش اولیه به نمونه مورد آزمون می‌باشد.

استانداردها

  • آزمون تعیین تاب منطبق با استاندارد های بین المللی ISO 2061 و ASTM D1423 یا استاندارد ملی ایران به شماره 32 انجام می شود.