آزمون استحکام و ازدیاد طول نخ پلی‌استر
(Yarn strength test)

با توجه به تولید انواع پارچه از محصولات شرکت سیرنگ، باید اطمینان حاصل کرد که این نخ‌ها جهت تغذیه انواع ماشین آلات نساجی مناسب می‌باشند. به همین منظور، به طور پیوسته، مقاومت و ازدیاد طول نخ‌ها از طریق یک سیستم تست مقاومت (استحکام سنج) تحت آزمایش قرار می‌گیرد.

در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سیرنگ برای اطمینان از دقت و نتیجه آزمایشات، از سیستم استحکام سنج (CRE) به طور خاص برای تست دقیق نخ های پلی استر فیلامنتی استفاده می شود . از مشخصه های  گسستن یا پارگی نخ و الیاف، نیرو یا تنش مخصوص تا پارگی، ازدیاد طول تا حد پارگی و کار تا حد پارگی بوده که بنا به کاربرد نهایی نخ، هرکدام از این پارامترها  می‌تواند تعیین کننده؛ مهم وتاثیرگذار باشد. به عنوان مثال درتهیه طنابی که از آن برای بلند کردن اجسام سنگین  استفاده می شود می بایست نیرو یا تنش در موقع پارگی نخ در نظر گرفته شود. این در حالی است که برای نخ های تار در بافندگی پارچه، می بایست ازدیاد طول نخ مد نظر قرار داده شود،  همچنین درمورد طناب کوهنوردی نیز، از الیافی ساخته شود که دارای کارتا حد پارگی زیاد باشد و لازم نیست که تنش تا حد پارگی آن زیاد باشد.

 

روش انجام آزمون

از جمله پارامترهای مربوط به این دستگاه که قبل از انجام آزمون می بایست تنظیم گردد کشش اولیه، طول اولیه نمونه مورد آزمون، سرعت فک متحرک و نهایتا نمره نخ می باشد که طبق استانداردهای مربوطه تنظیم می شود. به عنوان مثال برای سنجش پارامترهای استحکام، ازدیاد طول و کار تاحد پارگی نخ F.D.Y با نمره مشخص، طول سنجه ۵۰۰ میلی متر، سرعت فک متحرک 500 میلی متر بر دقیقه و کشش اولیه پنج صدم سانتی نیوتن بر دی تکس تنظیم می شود. قابل ذکر است طبق استاندارد ملی ایران استحکام نخ FDY حداقل ۴ گرم بر دنیر، استحکام نخ POY حداقل ۲ گرم بر دنیر و برای نخ DTY خود رنگ مقدار استحکام حداقل ۳.۵ گرم بر دنیر درنظر گرفته شده است. محدوده مجاز ازدیاد طول نخ FDY بین ۱۸ تا ۴۸ درصد، برای نخ POY بین ۱۰۰ تا ۱۷۰ درصد و برای نخ DTY بین ۱۷ تا ۳۰ درصد تعریف شده است.

معرفی دستگاه مقاومت سنج نخ (CRE)

برای تعیین نیرو تا حد پارگی یا مقاومت تاحد پارگی نخ (تنش مخصوص) و ازدیاد طول آن طبق استانداردهای بین المللی ASTM D2256 و ISO 2062 یا استاندارد ملی ایران ISIRI 29 می توان از دستگاه مقاومت سنج CRE (دستگاه با نرخ ثابت ازدیاد طول) استفاده کرد. کارکرد این دستگاه به صورتی است که یک سر نخ در فک ثابت و انتهای دیگر آن در فکی که با سرعت ثابت حرکت می کند قرار می‌گیرد. این دستگاه کاملا اتوماتیک بوده و مجهز به سیستمی برای نمایش، ثبت نیرو و ازدیاد طول می باشد و همچنین قادر به ترسیم نمودار تنش – کرنش (Stress/Strain) است که برای تحلیل رفتار الاستیک و پلاستیک نخ می‌توان از آن استفاده نمود.