مشتری گرامی از طریق فرم زیر می‌توانید مبالغ دلخواه را به حساب شرکت سیرنگ نزد بانک ملی ایران پرداخت نمایید.

لطفاً اطلاعات فرم را به صورت کامل وارد نموده و سپس اقدام به پرداخت نمایید.

                

             


شایان ذکر است پرداخت از درگاه بانک ملی ایران و از طریق کلیه کارت‌های بانکی عضو شتاب که رمز دوم آن‌ها فعال باشد قابل انجام است.