تنوع محصولات شرکت سيرنگ در حوزه‌ی نساجی، ما را مفتخر به آشنايی با هزاران مشتری محترم و کسب و کارهاي آن‌ها کرده است و از اين بابت بر خود می‌باليم. مشتريان ما شريک تجاری ما هستند و اين تنها يک شعار نيست. از توليد و توسعه محصولات تا ارائه نهايی آن بر اساس نظر مشتری می‌باشد. همچنين ذکر اين موضوع حائز اهميت است که قيمت‌گذاری محصولات اين شرکت بسته به افزايش يا کاهش قيمت مواد اوليه در حال تامين از پتروشيمي کشور شناور است.